ملحق شدن به خانوادۀ رهنما


اگه دوست داری با ما همسفر باشی؛

ما اینجا زندگی می‌کنیم، بهترین دوستامون اینجان، یه خانواده که همیشه هواتو دارن. ما دلمون می‌خواد با آدمای توانمند و حرفه‌ای دوستی‌مون رو حفظ کنیم. حتی اگه با هم همکار نباشیم می‌تونیم دوستای خیلی خوبی برای هم باشیم.